NEJVĚTŠÍ PŘÍTOKY VISLY

NEJVĚTŠÍ PŘÍTOKY VISLY

Wda

Délka: 210 km

Plocha povodí: 2.345 km2

Ústí do Visly zleva u Svící

Drwęca

Délka: 253 km

Plocha povodí: 5.536 km2

Ústí do Visly zprava u Zlotorie

 

Brda

Délka: 238 km

Plocha povodí: 4.627 km2

Ústí do Visly zleva u Bydhoště

Narew*

(Do roku 1962 ústí Bugu (742 km, povodí 39.420 km2))

Délka: 484 km

Plocha povodí: 75.200 km2

Ústí do Visly zprava u Nového Dvora Mazovského

 
 

Bzura

Délka: 166 km

Plocha povodí: 7.788 km2

Ústí do Visly zleva u Vyšehradu

Wieprz

Délka: 303 km

Plocha povodí: 10.300 km2

Ústí do Visly zprava u Dęblinu

 

 
 
 

Pilica

Délka: 319 km

Plocha povodí: 8.341 km2

Ústí do Visly zleva u Ryčvolu

San

Délka: 444 km

Plocha povodí: 16.861 km2

Ústí do Visly zprava u Vřav

 

Dunajec

Délka: 274 km

Plocha povodí: 6.804 km2

Ústí do Visly zprava u Opatovce

Wisloka

Délka: 164 km

Plocha povodí: 4.110 km2

Ústí do Visly zprava u Havlušovic