NEJDELŠÍ PŘÍTOKY TISY

 

 

Boržava

Délka: 106 km

Plocha povodí: 1 365 km2

Ústí do Tisy zprava u Tiszakörödu

Tur

Délka: 94 km

Plocha povodí: 1144 km2

Ústí do Tisy zleva u Szátmárcseke

 

Bodrog

Délka: 67 km. Bodrog vzniká spojením Ondavy (112 km) a Latorice (188 km).

Plocha povodí: 13 579 km2

Ústí do Tisy zprava v Tokaji

Szamos

Délka: 411 km

Plocha povodí: 15 015 km2

Ústí do Tisy zleva u Vásárosnámeny

 

Sajó

Délka: 223 km

Plocha povodí: 12 708 km2

Ústí do Tisy zprava u Tiszaújvárose

Kraszna

Délka: 193 km

Plocha povodí: 3 142 km2

Ústí do Tisy zleva u Vásárosnámeny

 

Zagyva

Délka: 179 km

Plocha povodí: 5 677 km2

Ústí do Tisy zprava v Szolnoku

Körös

Délka: 364 km od pramene Bílého Köröse

Plocha povodí: 27 537 km2

Ústí do Tisy zleva u Csongrádu

 

Bega

Délka: 256 km

Plocha povodí: 4 458 km2

Ústí do Tisy zleva u Titelu

Maros

Délka: 749 km

Plocha povodí: 27 049 km2

Ústí do Tisy zleva u Szátmárcseke